(Persbericht) Bijna driekwart van de jongeren met een bijbaan weet niet wat een vakbond voor hen kan betekenen. Dit blijkt uit het Nationale Bijbanen Onderzoek 2011 dat werd gehouden door Zoekbijbaan.nl onder 2500 respondenten.

Lid van een vakbond
Vakbonden blijken niet aan te slaan bij jongeren. 72 procent van de werkende jongeren weet namelijk niet precies wat een vakbond voor hem of haar kan betekenen. Van de jongeren die een bijbaan hebben, is slechts drie procent lid van een vakbond. Van de 97 procent die geen lid is, weet twintig procent niet wat een vakbond is, laat staan wat het inhoudt.

Verschillen
Er zijn grote verschillen te zien in geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Het blijkt dat meer jongens(30%) dan meisjes (20%) weten wat zij aan een vakbond kunnen hebben. Naarmate men ouder wordt, wordt het percentage groter. Mbo studenten weten het minst over vakbonden. 32 procent heeft geen idee tegenover gemiddeld 20 procent van de hbo‘˜ers en wo‘˜ers.

Niet nodig
De respondenten geven aan geen vakbond nodig te hebben, omdat dit volgens hen geen nut heeft of omdat ze mà¡à¡r een bijbaan hebben. Uit eerdere onderzoeken van onder andere het CBS(2007), bleek al dat vakbonden niet in trek waren bij jongeren om dezelfde redenen. 1 op de 10 jongeren was in die tijd lid en in 2010 werd duidelijk dat het aantal vakbondsleden onder de 25 afnam. Jan-Willem Kruithof van Zoekbijbaan.nl: à¢â‚¬Å“Er moet meer voorlichting komen over vakbonden om jongeren te informeren over het nut van een vakbondà¢â‚¬. 40 procent van de jongeren geeft wel aan dat ze van plan zijn om lid te worden wanneer zij een vaste baan hebben.

Het Nationale Bijbanen Onderzoek
Het Nationale Bijbanen Onderzoek 2011 werd gehouden van eind oktober tot en met half november door Zoekbijbaan.nl, een landelijke vacaturebank voor parttime werk. Aan het onderzoek deden 2500 respondenten mee. Hiervan was 70% onder de 25 jaar.

Nationaal Bijbanenonderzoek
Meer resultaten van het onderzoek zijn te vinden op: http://www.zoekbijbaan.nl/bijbanenonderzoek.