De Nederlandse Vereniging van Makelaars
(NVM) vindt dat het wijkbeheer in met name de oude stadswijken
verbetering behoeft en vraagt hiervoor specifieke aandacht in een
brief aan minister Vogelaar van Wonen, Wijken & Integratie.

De NVM vindt dat het wijkbeheer op de
schop moet. Er wordt op dit moment nauwelijks gekeken naar de
duurzaamheid van de wijken op lange termijn. NVM-voorzitter Ger
Hukker: De levencyclus van een wijk loopt veel sneller terug dan
vroeger. Vanaf het moment dat een wijk wordt opgeleverd, wordt er
niet of nauwelijks meer iets gedaan om de wijk duurzaam te
behouden.

Derhalve pleit de NVM in dat licht voor
een wettelijke regeling, waarin inwoners van een wijk zich moeten
inzetten voor het behoud van hun wijk, gelijk aan bijvoorbeeld de
Vereniging van Eigenaren in een appartementencomplex. Hukker:
Iedereen vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de
kwaliteit van de buurt. Dat is belangrijk voor de
waardeontwikkeling van de wijken en het voorkomt conflicten en
verloedering en maakt mensen trots op hun wijk. Echter op dit
moment ontbreekt de regie en het wettelijk kader om dit te
realiseren.

De NVM wil zich inzetten om er een succes
van te maken. Meedoen, vertrouwen, regie, samen. Dat zijn volgens
de NVM de kernwaarden. Vooruitlopend op nader in te vullen beleid
heeft de NVM alle 40 wijken geadopteerd.

bron:NVM