Met ingang van het collegejaar 2005-2006 opent het Nyenrode College INHOLLAND haar deuren. Op de locaties van Hogeschool INHOLLAND Amsterdam/Diemen en Den Haag biedt het College een driejarige Bachelor in Business Administration (BBA) aan. De internationale bedrijfskundeopleiding, die een academisch curriculum combineert met een praktijkgericht lesprogramma, richt zich op jong talent onder vwo-schoolverlaters. Het College is een intensieve, Engelstalige opleiding, waar behalve voor de managementvakken ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling is. 

Op 17 mei presenteert Nyenrode College INHOLLAND zich voor het eerst op een speciale Open Avond op de locaties van Hogeschool INHOLLAND Amsterdam/Diemen en Den Haag. Nyenrode College INHOLLAND leidt studenten op tot ondernemende managers voor de internationale arbeidsmarkt. Studenten die de opleiding met goed gevolg afronden, kunnen met het oog daarop in à©à©n jaar het Master of Science in Management van de Nyenrode Business Universiteit doorlopen. Dit doctoraalprogramma duurt normaliter zestien maanden. Het College selecteert aan de poort. Het collegegeld is hoger dan voor een reguliere, gesubsidieerde opleiding gebruikelijk is. 
 
De onderwijsinnovatie die met de oprichting van Nyenrode College INHOLLAND zijn beslag krijgt, is mogelijk dankzij de nieuwe experimentele regelgeving in het kader van Ruim baan voor Talent. Deze wetgeving maakt onder andere selectie aan de poort mogelijk als dat een duidelijke meerwaarde oplevert voor de student. Om te worden toegelaten moeten studenten over een VWO-diploma beschikken en een toelatingsassessment doorlopen. Hogeschool INHOLLAND werkt bij dit initiatief samen met Nyenrode Business Universiteit. 
 
 
bron:Hogeschool Inholland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular