(Persbericht) Naarden, 29 april 2011 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft middels een Europese aanbesteding gekozen voor Nobel. Nobel, strategisch IT-partner voor de mid-market, neemt, met uitzondering van het functioneel ontwerp, de complete ICT-omgeving van de NZa over: van implementatie en inrichting tot werkplek- en applicatiebeheer. Dit applicatiebeheer brengt Nobel onder bij onderaannemer Sogeti. Het project start op 1 juli 2011.

Hein Mak, unitmanager Informatie en Facilitair Management, Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering bij de NZa: à¢â‚¬Å“Als marktmeester en toezichthouder op de zorgmarkt is het belangrijk dat de NZa structureel zicht heeft op die zorgmarkt en beschikt over actuele en kwalitatief goede data. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. Nobel heeft veel kennis in huis van de laatste ICT-ontwikkelingen, waardoor zij naar verwachting de kwaliteit biedt die wij nodig hebben.à¢â‚¬

Eelco Wanders, Sales Director bij Nobel: à¢â‚¬Å“De focus van Nobel ligt op het ontzorgen van de klant, zodat die zich kan richten op de core business. Onze kracht zit in flexibiliteit, excellent beheer en constante innovatiedrang. Dit sluit naadloos aan op de behoefte van de NZa. Daarnaast is een goede samenwerking essentieel om het project tot een goed resultaat te brengen. Wij werken met directe lijnen op basis van gelijkwaardigheid. Dit zien wij als de fundering om de beste kwaliteit te kunnen leveren.à¢â‚¬

----------------------

Over Nobel
Nobel is een strategische ICT-partner voor de mid-market en biedt, via zowel het Cloud platform als on-premise, alle services waarop klanten hun business kunnen ondersteunen.Hierbij staat het ontzorgen van de ondernemer centraal en helpt Nobel de bedrijfsvoering van klanten te optimaliseren en te innoveren, waarmee zij kostenbesparingen en nieuwe business kansen kunnen realiseren. De diensten van Nobel zijn ondergebracht in drie business units: Managed ICT (Cloud Computing, Outsourcing, netwerken, communicatie en beveiliging), Business Solutions (zakelijke dienstverlening, logistiek, business intelligence en SAAS-concepten) en Document Group (documentmanagement en -output). Nobel werkt intensief samen met partners als Microsoft, Exact, HP, Xerox en Cisco. Meer informatie over Nobel vindt u op www.nobel.nl.

Over de NZa
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder en marktmeester op de zorgmarkt. Ze bewaakt en ontwikkelt zorgmarkten en stelt waar nodig tarieven en prestaties vast. Ook adviseert zij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de marktontwikkelingen in de zorg en houdt zij toezicht op een rechtmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet en een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De belangen van de consument staan hierbij centraal.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Marcommit PR
Ingeborg Schrijver
035-5822730
[email protected]