Persbericht

Bepaalde voedingsvezels stimuleren het bewegen van de darmen. Door het bewegen van de darmen worden de darmspieren krachtiger, sterker, levendiger, vitaler en gezonder. Indien te weinig van die voedingsvezels worden ingenomen gaat de conditie van die darmspieren achteruit en neemt de kans op obstipatie en dikke darm kanker toe. Uw darmspieren kunnen weer meer levendig en krachtig worden gemaakt door voldoende specifieke voedingsvezels te nuttigen. Een analyse:

 

De werking van voedingsvezels

We kennen allerlei soorten voedingsvezels. De voedingsvezels die bijvoorbeeld in volkorenproducten zitten (de niet-fermenteerbare voedingsvezels), prikkelen de darmwand en stimuleren de darmbewegingen. De darmperistaltiek, het kneden, heen-, en weer-, en doorpompen van de darminhoud wordt erdoor bevorderd. Alle bewegingen in en door het lichaam gebeuren door spieren, die kunnen samentrekken. Hoe sterker die spieren zijn ontwikkeld, des te krachtiger ze kunnen samentrekken. Dat is ook het geval met de darmspieren in de darmwand, waardoor een betere darmperistaltiek ontstaat.

Is de inname van die specifieke voedingsvezels onvoldoende, dan betekent dat, dat de darmen minder worden geprikkeld en de darmperistaltiek afneemt, dat leidt er vervolgens toe dat de spieren in de darmwand verslappen, dat gebeurt vooral bij ouderen en bij mensen die te weinig voedingsvezels nuttigen; vooral in combinatie van beide.

 

Trainen van de darmspieren

Indien de conditie van het lichaam onvoldoende op orde is, kan er aan conditietraining worden gedaan om een betere conditie te verkrijgen. Tijdens het trainen worden de spieren steeds krachtiger. Dat kost weken, zo niet maanden.

Indien de darmspieren onvoldoende vitaal en krachtig zijn, kunnen ze worden getraind door extra inname van niet-fermenteerbare voedingsvezels zoals die aanwezig zijn in bijvoorbeeld; volkorenproducten, zemelen en in het nutraceutical Obsti-Pre (zie http://www.obstipatie.nu/obstipatieproducten/obsti-pre). Hierdoor worden de darmspieren weer getraind en verkrijgen de darmspieren meer kracht en worden ze vitaler. Aangezien het trainen voor een goede conditie en spiervorming tijd kost, zo kost het ook tijd om uw darmspieren te trainen en ze vitaler en krachtiger te verkrijgen, ook dat is een proces van vele weken, zo niet van vele maanden.

 

Nuttig voldoende voedingsvezels

De gezondheidsraad adviseert vrouwen 30 gram voedingsvezels per dag te nuttigen en mannen 40 gram. In de praktijk is dat moeilijk te realiseren. Uit voedingspeilingen is gebleken dat ongeveer de helft van de geadviseerde hoeveelheden worden genuttigd. Dus is de consumptie van voedingsvezels onvoldoende en vooral van die vezels die de darmwand prikkelen. Dat is gebaseerd op het gemiddelde cijfer, in de praktijk zijn er mensen die voldoende voedingsvezels eten, maar er zijn veel en veelste mensen die te weinig consumeren en die juist die kampen veelal met obstipatie problemen, zodra er sprake is van stress of een lichamelijke verandering (zie http://www.obstipatie.nu ).

 

De voordelen van krachtigere en vitalere darmspieren

Vitalere en krachtigere darmspieren dragen bij aan het beter kneden van de darminhoud, beter heen en weer pompen en doorpompen van die darminhoud. Dit draagt ertoe bij dat de kans op obstipatie afneemt. Inmiddels is het ook aangetoond dat voldoende inname van voedingsvezels de kans op dikke darm kanker verkleint. Nuttig dus voldoende voedingsvezels, bij voorkeur uit volkorenproducten en uit zemelen. Lukt dat onvoldoende gebruik dan Obsti-Pre van 2PreVenT2. Voorkomen is beter dan genezen.

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform