Staatssecretaris Bruno Bruins heeft het
Windesheim Honours College in Zwolle een bijdrage van 1,9 miljoen
euro toegezegd voor de ontwikkeling van een internationale,
Engelstalige beroepsopleiding op hbo plus-niveau.

Het Windesheim Honours College, dat zijn
deuren opent in 2008, is een uniek initiatief binnen het Nederlands
hoger beroepsonderwijs. Het Engelstalige College gaat kleinschalig,
interdisciplinair en internationaal onderwijs bieden voor een
selecte groep getalenteerde studenten die zijn kennis en
vaardigheden meer dan gemiddeld wil ontwikkelen en verdiepen.

Ondernemerschap, diversiteit en
excellentie

Centrale thema.s in de opleiding zijn
ondernemerschap en diversiteit. Het Honours College richt zich op
het opleiden van excellente studenten die zijn toegerust voor de
internationale arbeidsmarkt in zowel de private als de publieke
sector. Bruins: .Dit is een bijzondere vernieuwing van het hbo
onderwijs. Bij deze opleiding staat internationale oriëntatie
voorop. Bovendien is ze specifiek gericht op ondernemerschap. Ik
complimenteer Windesheim met dit initiatief en hoop dat de
opleiding heel populair wordt, want dan gaat het de goede kant op
met het hoger onderwijs in Nederland.

Wonen en studeren op de campus

Om een intensief studieklimaat te
creëren wonen en werken de studenten in de binnenstad van
Zwolle. De studentenpopulatie zal internationaal zijn, 40% komt uit
het buitenland. Daarnaast wordt expliciet geworven onder
Nederlanders met buitenlandse wortels.

Professionele variant van het University
College

Campusklassen voor universitair
toponderwijs bestaan in de vorm van University Colleges al langer.
Met de formule van kleinschalig, internationaal onderwijs voor een
selecte groep van studenten die op de Campus wonen is het
Windesheim Honours College de eerste instelling die dit specifiek
voor het hbo doet.

bron:OCW