De dertigste Roze Zaterdag vindt dit jaar
plaats op 30 juni en wordt gehouden in Bergen op Zoom. Ieder jaar
start deze dag met een roze oecumenische viering. Een werkgroep van
vijf mensen, ondersteund door het LKP (Landelijk
KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit), heeft de
oecumenische viering voorbereid samen met de Bergse katholieke en
protestantse geloofsgemeenschappen.

Het thema van de dienst is 'Niet te
geloven!' en zal in het teken staan van (voor)oordelen en
diversiteit en kent een feestelijk karakter. De woorden van de kerk
zullen zijn vertaalslag krijgen in de geur en kleur van roze,
ondersteund door verrassende muzikale begeleiding komend uit het
veelzijdige Bergse cultuurleven.

De viering vindt plaats in de Sint
Gertrudiskerk, Grote Markt te Bergen op Zoom en begint om 11.30
uur. De collecte van de Roze Viering is bestemd voor KPH in het
Poolse Torun. Dat is besloten door de werkgroep die de Roze Viering
organiseert.

Bron: RKK