Er komen wettelijke regels voor het oefenen en bijscholen van brandweermensen. Zo wordt ervoor gezorgd dat brandweermensen niet alleen vakbekwaam zijn, maar vooral ook blijven. De functie-eisen worden niet langer bepaald naar rang, maar naar functie. In de praktijk zijn de werkzaamheden immers ook gekoppeld aan de functie die men uitvoert. De eisen waaraan brandweermensen moeten voldoen zullen in nauwe samenspraak met de werkgevers worden opgesteld. De ministerraad heeft op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Brandweerwet 1985.

Momenteel zijn er alleen wettelijke regels voor de selectie, opleiding en examinering van brandweermensen. En hoewel brandweermensen nu natuurlijk ook al oefenen en zich bijscholen, zijn daar geen wettelijke regels voor. Hierdoor vult ieder korps zelf in hoe en hoe vaak dat wordt gedaan. De wettelijke regels moeten er dus niet alleen voor zorgen dat iedereen oefent en zich bijschoolt, maar biedt vooral ook uniformiteit en handvatten voor de korpsen. De wetswijziging regelt verder de nieuwe taken en positionering van het Nibra als gezaghebbend kennisinstituut voor fysieke veiligheid.

 

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
bron:BZK