De beraadgroep Geloven en kerkelijke
gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland organiseert in
samenwerking met de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een studiedag
over 25 jaar rapporten 'Baptims, Eucharist and Ministry' (BEM),
de Lima rapporten, en over de betekenis van deze rapporten voor de
Nederlandse kerken. In het najaar komt er daarover een
studiedag.

In 2007 is het 25 jaar geleden dat in
Lima, de hoofdstad van Peru, een drietal oecumenische verklaringen
werd gepubliceerd over Doop, Eucharistie en Ambt. De Commissie voor
Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken slaagde erin te
komen met een tekst waarin belangrijke theologische verschillen
tussen de verschillende kerkelijke tradities voor een groot deel
werden overbrugd. En dat over de zeer moeilijke onderwerpen van
doopsel, eucharistie en ambt.

Deze zogenaamde BEM-rapporten of
Lima-rapporten zijn dan ook een mijlpaal in de geschiedenis op weg
naar herstel van de eenheid van de kerken. Ze zijn het resultaat
van meer dan 50 jaar oecumenische samenwerking van de kerken, vanaf
de eerste conferentie van Geloof en Kerkorde in Lausanne in 1927
tot de vergadering in Lima in 1982, waar ze in hun uiteindelijke
vorm werden aanvaard.De studiedag vindt plaats op zaterdag 29
september te Utrecht.

Bron: Oud-Katholieke Kerk