Het voorzieningenniveau van de mkb-detailhandel staat op het spel, zelfstandig winkeliers dreigen te verdwijnen. Dit doemscenario wil de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland (MKB-Winkelraad) afwenden. Op 19 mei start een offensief richting consument, overheid en mkb-detailhandel met een zespuntenactieplan en een advertentiecampagne.

 

De MKB-Winkelraad doet in het zespuntenactieplan, dat ook naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, een dringend beroep op de overheid een aantal maatregelen te nemen, maar stelt ook een gerichte aanpak door de mkb-detailhandel zelf voor.

De overheid:

ontwikkelen van op maat gesneden sectorbeleid;
aanpakken van economische randvoorwaarden: veiligheid, bereikbaarheid, administratieve lasten;
oppakken van scheidsrechtersrol: aandacht voor oneerlijke concurrentie grootwinkelbedrijf versus mkb-detailhandel, uitvoering nota Ruimte door provincies en gemeenten en instellen toezichthouder voor tarieven in het betalingsverkeer.

Mkb-detailhandel zelf:

sneller en beter inspelen op actuele ontwikkelingen en wensen consument;
betere benutting vormen van samenwerking (ondernemers en brancheorganisaties, maar ook commercieel in de productketen);
meer gebruik van innovatieve en ict-toepassingen.

Op 19 mei 2005 staat in alle landelijke en regionale dagbladen een advertentie die betrekking heeft op de 97.000 zelfstandige winkeliers in Nederland. De MKB-Winkelraad wil de circa 9 miljoen krantenlezende consumenten attenderen op de diversiteit, het verrassende aanbod, het vakmanschap en de servicegerichtheid van zelfstandige winkeliers.
De detailhandel is met een omzet van 72,4 miljard euro en 628.600 werknemer zowel dà© startmotor als dà© banenmotor van onze economie. Van alle winkels in Nederland behoort 88 procent tot de mkb-detailhandel. De sector staat echter onder zwaar onder druk.

bron:MKB