Utrecht, 31 januari 2005 - Ter ere van het zilveren regeringsjubileum
van Koningin Beatrix slaat de Koninklijke Nederlandse Munt in opdracht
van het Ministerie van Financiën een speciale zilveren herdenkingsmunt
van 10 euro. De ceremonie van de eerste slag zal plaatsvinden bij de
Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht.

 
 
Deze unieke herdenkingsmunt is vanaf 29 april 2005 in
circulatiekwaliteit verkrijgbaar op de postkantoren. Het is een wettig
betaalmiddel in Nederland en kan dus worden gebruikt in het reguliere
betalingsverkeer.   
 
Daarnaast zal de munt verkrijgbaar zijn in de hoogwaardige
verzamelaarskwaliteit Proof waarvoor drie versies worden geslagen: een
zilveren 10 Euro en twee gouden muntstukken met een nominale waarde
van  20 Euro en  50 Euro. Deze exclusieve verzamelaarsmunten
zijn vanaf 29 april 2005 te bestellen via de website
www.herdenkingsmunt.nl.  
 
Aruba en de Nederlandse Antillen  
Voor de Nederlandse Antillen en Aruba slaat de Koninklijke Nederlandse
Munt respectievelijk een zilveren 5 Gulden en een zilveren 5 Florin.
Deze herdenkingsmunten zijn als circulatiemunt niet verkrijgbaar in
Nederland.  
 
De munten zijn wel verkrijgbaar in de verzamelaarskwaliteit Proof op de website www.herdenkingsmunt.nl  
   
        zilveren 5 Gulden Nederlandse Antillen    
        zilveren 5 Florin Aruba  
        gouden 10 Gulden Nederlandse Antillen  
        gouden 10 Florin Aruba   
 
 
Ontwerp en techniek  
De Jubileummunt is vormgegeven door ontwerpster Germaine Kruip. Als
basis voor het ontwerp heeft zij het exacte moment van de eedaflegging
van Koningin Beatrix op 30 april 1980 uitgekozen. Op de voorzijde staat
de Koningin gefotografeerd van rechts, haar profiel wijzend naar links.
Het beeld op de achterzijde is op exact datzelfde moment (17:49 uur)
gefotografeerd, alleen dan van links. Wanneer je de munt in de hand
omkeert van de ene naar de andere kant, draai je als het ware om dit
historische moment heen; zowel in tijd als in ruimte, aldus de
ontwerpster.   
 
Als je de munt in de hand draait, om het moment van de eedaflegging
heen, staat in diezelfde beweging dwars over de munt te lezen: Wij zijn
samen à©à©n. Die zin is een verwijzing naar de munt zelf, waarin twee
beelden à©à©n moment vormen. Tegelijkertijd verwijst het naar de functie
van de Koningin als symbool van eenheid.   
   
 
Over de Koninklijke Nederlandse Munt  
De Koninklijke Nederlandse Munt is à©à©n van de oudste nog steeds
producerende bedrijven in Nederland. Ongeveer duizend jaar geleden
werden in Utrecht de eerste munten geslagen. De huidige organisatie,
sinds 1576 onafgebroken in bedrijf, werd in juli 1994 geprivatiseerd en
heeft sindsdien zeer actief nieuwe markten in binnen- en buitenland
bewerkt. De onderneming bestaat uit circa 90 medewerkers. De primaire
taak van de Koninklijke Nederlandse Munt is het in opdracht van het
Ministerie van Financiën vervaardigen van wettelijke betaalmiddelen.
Tevens worden er in opdracht van derden op eigen initiatief
muntgerelateerde producten en penningen ontwikkeld, geproduceerd en
verkocht.   
 
Maximum oplagecijfers:  
Zilveren 10 euro        Circulatiekwaliteit     1.000.000  
Zilveren 10 euro       
Proofkwaliteit            
60.000  
Gouden 20 euro         
Proofkwaliteit             
5.000  
Gouden 50 euro         
Proofkwaliteit             
3.500  
Zilveren 5 florin      
Circulatiekwaliteit        10.000
 
Zilveren 5 florin      
Proofkwaliteit             
4.000  
Gouden 10 florin       
Proofkwaliteit             
1.500  
Zilveren 5 gulden      
Circulatiekwaliteit        10.000
 
Zilveren 5 gulden      
Proofkwaliteit             
4.000  
Gouden 10 gulden       
Proofkwaliteit             
1.500

Bron: KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular