Het onderkomen van de nieuwe basisschool ´De School´ aan de Emmaweg in Zandvoort wordt vrijdag 16 januari tussen 16:00 en 18:00 uur feestelijk geopend door Wethouder Onderwijszaken Gert Toonen.

De School is afgelopen augustus gestart en is sinds oktober gehuisvest in de voormalige gereformeerde kerk in de Koninginnebuurt in Zandvoort. Het voormalige kerkgebouw biedt De School de ruimte en de functionaliteit om het bijzondere onderwijskarakter volledig gestalte te geven.

Dankzij individuele leerlijnen voor elke kind wordt een plaats gecreëerd waarbij spelen, leren en leven zoveel mogelijk zijn geïntegreerd. Door het maatwerk per leerling, doorlopen zij het basisonderwijs volgens hun eigen tempo. Zitten blijven is dus verleden tijd op De School.

De School is, met uitzondering van de kerstvakantie, alle weken van het jaar geopend van 8:00 tot 18:00 uur. Naast de flexibiliteit die ouders / verzorgers hebben met betrekking tot vakanties buiten de reguliere schoolvakanties, heeft dit tot voordeel dat er een rijk aanbod aan leer- en andere activiteiten is (onder andere Engels voor kleuters, yoga, koken, filosofie). De school trekt kinderen uit de gehele regio Zuid-Kennemerland.

Vrijdag 16 januari 2009 houdt De School open huis van 16:00 18:00 uur.

Over De School:
De School is een algemeen bijzondere school voor kinderen vanaf 4 jaar. De School is in augustus 2008 gestart als basisschool. Het streven is een school te realiseren waar kinderen dankzij individuele leerlijken kunnen blijven totdat ze naar het beroeps- of wetenschappelijk onderwijs gaan of gaan werken, een integratie dus van basis- en voortgezet onderwijs. Zo ontstaat een ononderbroken ontwikkellijn en wordt de breuk tussen basis- en voortgezet onderwijs voorkomen. De School is 50 weken per jaar geopend van 8u00 uur tot 18u00.

De School hanteert de sociocratische kringorganisatie methode (SKM) als vertrekpunt voor pedagogisch-didactische handelen en om de organisatie in te richten. De School is gevestigd in de voormalige regeformeerde kerk aan de Emmaweg te Zandvoort.

Noot voor redacties:

Stichting Sociocratische School 'De School'
Emmaweg 22
2042 NV Zandvoort
i: www.deschool.nl
e: [email protected]
t: 023-5730169
f: 023 5737820

Voor meer informatie:
Marjolein Ploegman, directeur en bestuur
e: [email protected]
t: 023-5737816
m: 06-25042593

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular