(Persbericht) Officiële opening polikliniek Vrouwen & Hartziekten

Bij vrouwen zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1. Om het aantal sterfgevallen drastisch te verlagen, start Cardiologie Centrum Utrecht een speciaal spreekuur voor vrouwen.
Vrijdag 17 december om 14.45 uur opent wethouder Everhardt op bijzondere wijze dit ´Vrouwenspreekuur‘˜. De opening vindt plaats in het cardiologiecentrum aan het Herculesplein 379 in Utrecht.

In de provincie Utrecht alleen al overlijden elk jaar 2500 mensen aan hart- en vaatziekten; dat is meer dan bij de grote watersnood ramp in 1953 en dat ieder jaar opnieuw. Lange tijd was het zo dat hart- en vaatziekten een typische ziekte was voor de man. Het was de gestresste en rokende manager met overgewicht die zijn eerste infarct kreeg op zijn 50e, maar toch niet de vrouw? Europese getallen laten echter zien dat 55% van de vrouwen overlijdt aan hart- en vaatziekten tegen 42% van de mannen. En ook als we alleen naar Nederland kijken zien we dat hier meer vrouwen aan overlijden dan mannen. Dit is reden geweest voor een aantal organisaties in het land om de noodklok te luiden en 2010 uit te roepen tot het jaar waarin hart- en vaatziekten bij de vrouw speciale aandacht krijgen. Het doel hiervan is om in de komende jaren het opsporen en behandelen van hart- en vaatziekten bij de vrouw sterk te verbeteren.

Hoe kan het dat hart- en vaatziekten bij de vrouw deze onrustwekkende vormen aannemen? Ten eerste is het zo dat de levensstijl van de vrouw steeds meer gaat lijken op die van de man. Je zou kunnen zeggen dat dit een bijwerking is van de emancipatie. Steeds meer vrouwen roken, hebben een gestresste baan en eten en drinken zoals mannen. Daarnaast blijkt dat het lastiger is om de juiste diagnose te stellen bij de vrouw.

Daarom besteedt Cardiologie Centrum Utrecht speciale aandacht aan dit belangrijke probleem. Prof. Dr. Leonard Hofstra en Dr. Janneke Wittekoek starten een speciaal spreekuur voor vrouwen met bijzondere aandacht voor risicofactoren die alleen bij vrouwen voorkomen, zoals zwangerschapsdiabetes en hypertensie. Hiermee willen ze bij meer vrouwen dan nu het geval is hartinfarcten voorkomen.

Het Vrouwenspreekuur is met name gericht op vrouwen in de leeftijd tussen de 40 en de 65 jaar, die klachten ervaren die verband kunnen hebben met het hart of risicofactoren met zich meedragen die de kans op hartklachten vergroten.

Locatie Vrouwenspreekuur: Cardiologie Centrum Utrecht Herculesplein 379 Westzijde Stadion Galgenwaard