Griepprik voorkomt ook complicaties en sterfte bij niet-risico groepen 

 
Reactie op UMC onderzoek: OHRA vergoedt voortaan griepprik aan alle verzekerden  
 
In het kader van haar beleid op het terrein van zorgpreventie, vergoedt
OHRA per onmiddellijke ingang de griepprik voor 100% bij al haar
verzekerden, zowel particulier als ziekenfonds. Zij reageert hiermee
als eerste op het recent gepubliceerde onderzoek van het Universitair
Medisch Centrum Utrecht (UMC) naar de zorgpreventieve effecten van de
griepprik. Hieruit blijkt dat de prik daadwerkelijk ook bij niet-risico
groepen complicaties bij griep voorkomt en zelfs sterfte op iedere
leeftijd. Het UMC onderzoek werd gehouden onder ruim 75000 personen in
de periode 1999-2000.  
 
Tot nu toe vergoedde OHRA de kosten van de griepprik alleen voor
verzekerden die op aanwijzen van de huisarts in zogenaamde
risicogroepen vallen, waaronder mensen met hart- en vaatziekten,
longziekten en diabetes. Daarnaast konden verzekerden met speciale
pakketten de griepprik al vergoed krijgen.

Bron: CREATIVE VENUE