Rozendaal, 3 februari 2010 De patiënt staat in de klinieken van Medinova altijd centraal. Om de patiëntveiligheid op de operatiekamer nog beter te waarborgen en de competentie en de interactie van het OK-team te verbeteren, heeft het OK-team van Kliniek Klein Rosendael in januari een OK-simulatietraining gevolgd.

In de luchtvaart worden hele cockpits nagebouwd om piloten zo goed mogelijk voor te bereiden op crisissituaties. In de medische wereld gebeurt dit ook door à¢â‚¬Å“levensechteà¢â‚¬ situaties, processen en taken in een operatiekamer volledig na te bootsen. Als patiënt wordt een zeer geavanceerde pop ingezet die allerlei incidenten kan nabootsen en die erg vergevingsgezind is op het moment dat het niet helemaal goed gaat. De simulatie van incidenten op de operatiekamer worden aangegrepen om te leren en te realiseren waar we het proces kunnen optimaliseren.

Het OK-team van Kliniek Klein Rosendael is tijdens de simulatietraining vooral getraind op Crisis Resource Management (CRM) taken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer dan 70% van de incidenten die in ziekenhuizen worden gemaakt, berusten op menselijke nalatigheid. Door het trainen van CRM principes (zoals bijvoorbeeld leiderschap, volgerschap, communicatie, beslissingen nemen) is het OK-team van Kliniek Klein Rosendael bewust gemaakt van deze factoren en hebben zij manieren aangereikt gekregen waardoor het aantal incidenten verminderd kan worden. Daarnaast zijn met behulp van films en video‘˜s de concepten verder besproken.

Hands-on simulatie helpt teams en individuen inzichten te ontwikkelen die het beste onder realistische condities geleerd kunnen worden. Dit vertaalt zich door verbeterde communicatie, samenwerking en crisismanagement in de werkomgeving.

Over Medinova N.V.
Medinova is het eerste netwerk van zelfstandige klinieken in Nederland. Deze klinieken stellen de zorgconsument centraal en bieden persoonlijke aandacht binnen een select aantal medisch specialismen. Medinova biedt zowel verzekerde als onverzekerde zorg, kent geen wachtlijsten, beschikt over topspecialisten en biedt professionele (na)zorg.

Medinova bestaat uit de volgende drie klinieken:
à¢â‚¬¢ Klein Rosendael in Rozendaal (bij Arnhem), gespecialiseerd in algemene chirurgie, orthopedie, neurochirurgie en plastische chirurgie
à¢â‚¬¢ Kliniek OMC Haarlem, gespecialiseerd in oogheelkunde en refractiechirurgie
à¢â‚¬¢ Kliniek Zestienhoven in Rotterdam, gespecialiseerd in orthopedie en plastische chirurgie