Persbericht

Brussel, 13 november 2012

Oliewinning is zeker geen activiteit die beperkt is tot Noord-Amerika of het Midden-Oosten. Ook onze eigen Noordzee is een rijke bron van aardolie en aardgas.

Vanwege de economische recessie kende de olieindustrie in de Noordzee een zware terugval. In 2012 zien we voor het eerst terug een merkbare stijging in het aantal boringen.

De boring activiteit in de Britse continentale plaat kende in de eerste drie kwartalen van 2012 een sterke stijging vergeleken met de  activiteit in de eerste drie kwartalen van 2011. De totale booractiviteit van deze periode was bijna evenveel als in het hele jaar 2011.

De activiteit is nog niet op hetzelfde niveau als voor de economische crisis, maar de recente stijging geeft wel blijk van een hernieuwd vertrouwen in de regio.

Deze stijging in de boringsactiviteiten is naar alle waarschijnlijkheid deels te wijten aan het nieuwe en gunstigere tax regime.

Er wordt geschat dat de Britse en Noorse secties van de Noordzee nog steeds het grootste potentieel hebben voor de toekomstige ontginning van oliereserves. De Noorse sectie zou op zichzelf al meer dan 50% van de oliereserves van de Noordzee beslaan.

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform