De afzetprijzen van de Nederlandse
industrie lagen in september 2,3 procent hoger dan in september
2005. De prijsstijging is daarmee aanzienlijk kleiner dan in het
afgelopen tweeënhalfjaar het geval was. De stijging van de
afzetprijzen is de laatste maanden onder invloed van lagere
olieprijzen afgenomen. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS.

Zonder de aardolieverwerkende industrie
zijn de industriële afzetprijzen 4,3 procent hoger dan een
jaar eerder. Dit is 0,4 procentpunt minder dan in augustus het
geval was.

Binnen de industrie waren er in september
grote verschillen in de ontwikkeling van de afzetprijzen. De
prijzen van aardolieproducten kwamen 9,1 procent lager uit dan in
september 2005. In januari van dit jaar waren de afzetprijzen van
de aardolieverwerkende industrie nog ruim 50 procent hoger dan een
jaar eerder. In de basismetaalindustrie daarentegen was er sprake
van sterke prijsstijgingen van de grondstoffen. Hierdoor waren de
afzetprijzen 17,7 procent hoger dan in september 2005. In die
bedrijfstak lag het prijsniveau in januari slechts 1,9 procent
hoger dan een jaar eerder.

Ten opzichte van augustus daalden de
afzetprijzen van de industrie in september met 1,7 procent. Een
prijsdaling van een dergelijke omvang is na april 2003 niet meer
voorgekomen. De daling komt volledig voor rekening van de
aardolieverwerkende industrie. Onder invloed van de in september
sterk gedaalde aardolieprijzen lagen de afzetprijzen in die
bedrijfstak ruim 11 procent lager dan in augustus.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular