Het strafbare feit (erfvredebreuk) door
Peter R. de Vries op 13 september 2006 in Oisterwijk wordt door het
OM Breda niet vervolgd. Aangezien er dus ook geen veroordeling door
een rechter plaats vindt moet worden aangenomen dat de heer de
Vries het strafbare feit niet heeft gepleegd.

In het kader van zijn misdaadprogramma
betraden de journalist en zijn collega een recreatieterrein waar op
dat moment het Oisterwijkse politieteam een
teambuildings-activiteit hield. De twee waren op zoek naar een
politiemedewerker aan wie hij al eerder aandacht had besteed in een
reportage over erfeniskwesties. Ook na diverse verzoeken verlieten
zij het besloten terrein niet; zij werden aangehouden en zagen een
proces-verbaal inzake erfvredebreuk opgemaakt.

Naar de mening van het Openbaar Ministerie
zijn de programmamakers te ver gegaan door een besloten terrein te
betreden en deze niet te verlaten na herhaalde verzoeken. Echter
gezien de uiteindelijke uitkomst van de volhardende zoektocht naar
de waarheid en het resultaat van disciplinair onderzoek - tegen de
politieman is een ontslagprocedure gestart vanwege ernstig
plichtsverzuim - acht het Openbaar Ministerie vervolging van het
geringe feit niet opportuun.

Het OM benadrukt dat deze beslissing geen
vrijbrief is om in journalistieke onderzoeken de wet te overtreden.
In voorkomende zaken zal steeds opnieuw een afweging gemaakt worden
van de verschillende belangen.

Peter R. de Vries en de medeprogrammamaker
uit Hilversum zijn reeds op de hoogte gesteld van de
beslissing.

bron:OM