OM alert op incidenten - Alle parketten van het Openbaar Ministerie (OM) zijn extra alert op
(gewelds-)incidenten naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh
vorige week. Het OM treedt hard op tegen plegers van misdrijven als
brandstichting en het veroorzaken van explosies. Maar ook wordt werk
gemaakt van de opsporing en vervolging van mensen die valse
bommeldingen doen en poederbrieven sturen.

Het Wetboek van Strafrecht stelt zware straffen in het vooruitzicht
voor brandstichting of het veroorzaken van een explosie. Artikel 157
WvSr stelt dat als iemand bij de explosie of gestichte brand om het
leven komt, de maximumstraf levenslange gevangenisstraf is. Als er
levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te
duchten is is de maximumstraf 15 jaar. Is er materieel gevaar dan is de
maximumstraf twaalf jaar.

Bommeldingen leiden tot een ontwrichting van het maatschappelijk leven
en het verspreiden van gevoelens van onrust en worden daarom zeer
serieus genomen. Naar bommeldingen wordt telkens een
opsporingsonderzoek ingesteld.

Dat geldt ook voor de afzenders van poederpakketjes en brieven. Ook dit
is weer voorgekomen. Het OM zal telkens in actie komen als personen
misbruik maken van gevoelens van angst en onrust door "miltvuurpost" te
versturen. Zij zullen waar mogelijk hiervoor worden vervolgd.

Het College van procureurs-generaal heeft de hoofdofficieren van
justitie gevraagd relevante incidenten snel te melden bij het
parket-generaal in Den Haag.

Bron: Openbaar Ministerie