Het Openbaar Ministerie Leeuwarden heeft
op grond van het onderzoek door de Rijksrecherche naar de
zelfdoding van een 29-jarige man d.d. 6 oktober 2006 in het Huis
van Bewaring de Blokhuispoort te Leeuwarden, besloten dat er geen
strafvervolging wordt ingesteld tegen de directie of medewerkers
van de Blokhuispoort dan wel tegen politieambtenaren. Er is niet
gebleken van enig strafrechtelijk verwijtbaar handelen.

De 29-jarige man die in voorarrest zat op
verdenking van een ernstig strafbaar feit, werd op 5 oktober 2006
buiten bewustzijn in zijn cel aangetroffen. Hij had getracht zich
van het leven te beroven. De man werd in kritieke toestand
overgebracht naar het MCL Leeuwarden waar hij op 6 oktober
overleed.

bron:OM