De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft
Maurice de Hond vandaag in het ongelijk gesteld. De Hond had een
kort geding tegen het Openbaar Ministerie aangespannen waarin hij
rectificatie vorderde van een persbericht van het OM van juni 2006
over de Deventer moordzaak.

Volgens de voorzieningenrechter is het
persbericht niet onjuist, maar hooguit onvolledig. Het OM heeft met
het persbericht dan ook niet onrechtmatig jegens De Hond gehandeld.
Dat zou mogelijk anders zijn geweest als in het persbericht
onjuiste mededelingen over De Hond zelf zouden zijn gedaan. Verder
was de voorzieningenrechter van oordeel dat het OM niet
verantwoordelijk is voor de nadelige gevolgen voor De Hond van
diens stellingname in de Deventer moordzaak, aangezien deze met
name zijn veroorzaakt door de - al dan niet terechte - reactie van
derden daarop.

Bron: Rechtbank Amsterdam