Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden gaat in hoger beroep tegen de
uitspraak van de meervoudige kamer van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 23
december jl. in de zaak tegen de directeur en een medewerker van het
bedrijf Eye4Care in Harlingen. De mannen zijn veroordeeld tot een
onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro en een voorwaardelijke
gevangenisstraf van à©à©n maand met een proeftijd van drie jaar.

De officier van justitie had op 9 december jl. tegen beide mannen een
onvoorwaardelijke geldboete van 3500 euro en een voorwaardelijke
gevangenisstraf van twee maanden (met een proeftijd van drie jaar)
geëist + oplegging van de maatregel onthouding van handelingen in de
gezondheidszorg, voor de duur van zes maanden. De beide mannen werden
verdacht van het uitvoeren van 24 medische handelingen, terwijl zij
daartoe niet bevoegd waren.

De meervoudige kamer van de Rechtbank Leeuwarden heeft slechts à©à©n van
de 24 tenlastegelegde medische handelingen bewezenverklaard, te weten
het injecteren van personen middels acupunctuurnaalden en/of
injecteernaalden en/of andere naalden.

Het Openbaar Ministerie is van mening dat de 24 tenlastegelegde
medische handelingen, als geheel gezien, gevaar opleveren voor de
gezondheid van een ander als zij worden uitgevoerd door onbevoegden en
wil deze opvatting laten toetsen door het Gerechtshof in Leeuwarden.
Daarnaast vindt het Openbaar Ministerie de opgelegde straf te laag.

Bron: Openbaar Ministerie