Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden heeft hoger beroep ingesteld tegen een vonnis van de politierechter in Leeuwarden

d.d. 20 december jl., waarbij een 37-jarige man uit Leeuwarden werd vrijgesproken van rijden onder invloed op een bromfiets.

De man is vrijgesproken, omdat uit het proces-verbaal in deze zaak
onvoldoende zou zijn gebleken dat de wachtmeesters van de Koninklijke
Marechaussee (Kmar), die in deze zaak opsporings-handelingen hadden
verricht, daartoe bevoegd zouden zijn geweest.

Volgens lid 4 van artikel 6 van de Politiewet mogen leden van de
Koninklijke Marechaussee alleen tegen strafbare feiten, gepleegd door
niet-militaire verdachten, optreden, als zij bezig zijn met de
uitoefening van politietaken, die in artikel 6 staan opgesomd.
Dat was in bovengenoemde strafzaak inderdaad het geval en het Openbaar
Ministerie zal het proces-verbaal op dat punt verduidelijken.

De uitspraak van de politierechter in Leeuwarden heeft alleen
betrekking op het proces-verbaal in bovengenoemde strafzaak en zegt
niets over de bevoegdheden van leden van de Kmar in het algemeen. De
Kmar is dan ook gewoon bevoegd om politietaken uit te oefenen.

Bron: Openbaar Ministerie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular