Het Functioneel Parket heeft besloten geen
hoger beroep in te stellen inzake het vonnis van de heer Hiddink.
De door de rechtbank opgelegde straf was weliswaar lager dan de eis
van de officier van justitie maar daar staat tegenover dat de
rechtbank de heer Hiddink voor een gedeelte van de ten laste
gelegde feiten heeft veroordeeld. Het Functioneel Parket legt zich
neer bij dit vonnis.

Voor wat betreft het vonnis inzake de heer
Van den Boomen: Hiervoor gaat het Functioneel Parket wel in appel.
De reden hiervoor is dat de heer Van den Boomen appel heeft
ingesteld. Door mee te gaan in dat appel kan het Functioneel Parket
in hoger beroep het gedeelte van de ten laste gelegde feiten
waarvan is vrijgesproken in voorkomende geval alsnog voorleggen aan
het Hof.

bron:OM