Ingevolge de uitspraak donderdagochtend in
kort geding van de voorzieningenrechter in Den Haag zal het
Openbaar Ministerie opdracht geven om onderzoek te verrichten aan
het graf van de weduwe Wittenberg in Deventer. Direct na de
uitspraak zijn de voorbereidingen voor dit onderzoek begonnen. Het
onderzoek zal in de loop van vandaag uitgevoerd worden.

Het onderzoek zal plaatsvinden onder
verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van justitie van het
parket Zwolle-Lelystad, onder supervisie van het onderzoeksteam dat
belast is met het oriënterend vooronderzoek naar de Deventer
moordzaak.

Het lichten van de grafsteen en het
aansluitende onderzoek zal uitgevoerd worden door het NFI en de
Technische en de Tactische Recherche van de regiopolitie Noord- en
Oost-Gelderland. Deze politieregio was niet eerder betrokken bij
het strafrechtelijk onderzoek naar de Deventer moordzaak.

Om het onderzoek ongestoord te laten
verlopen zullen op en rond de begraafplaats maatregelen genomen
worden. Afhankelijk van het verloop van het onderzoek en de daaruit
voortvloeiende bevindingen zullen de resultaten en conclusies op
een later moment ter beschikking komen.

bron:OM