Anders dan het artikel (`Justitie onderzoekt extreem-rechts') van
Dagblad De Limburger d.d. 23 november 2004 inhoudt, zal het Openbaar
Ministerie Roermond niet zelf onderzoek instellen naar aard/omvang en
mate van georganiseerdheid van een groep die mogelijk in de regio te
maken zouden kunnen hebben met het rechts-extremisme.

Wel ondersteunt het Openbaar Ministerie Roermond het bestuurlijk
initiatief om een sociaal wetenschappelijk onderzoek daarnaar te doen
instellen.

Indien voor dit sociaal wetenschappelijk onderzoek dossiersgegevens uit
concrete lopende en of afgeronde strafrechtelijke onderzoeken van
belang kunnen zijn, verleent het Openbaar Ministerie Roermond zo veel
mogelijk daaraan zijn medewerking.

Bron: Openbaar Ministerie