Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft met een aantal dochterbedrijven van AVR overeenstemming bereikt over schikkingen in dertien zaken. De hoogte van de schikkingen bedraagt in totaal 200.000 euro.

 

Het hoogste bedrag is de schikking in een ontnemingszaak bij het bedrijf Avram Compostering. Dat werd eerder al voor het verkeerd opslaan van tuinafval veroordeeld tot een geldboete van 100.000 euro. In de nog lopende ontnemingszaak is nu geschikt voor eveneens 100.000 euro.

De andere 100.000 euro wordt door de AVR holding betaald voor twaalf verschillende feiten. Dat zijn onder andere lozingen, het niet melden van een incident, het ontbreken van verplichte rapportages en een arbeidsongeval.

bron:OM