Het Openbaar Ministerie (OM) te ’s-Hertogenbosch heeft besloten de heer G. te M. uit Zeeland (gemeente Landerd) strafrechtelijk te vervolgen. Te M. wordt verdacht van het plegen van fraude en valsheid in geschrifte bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006. Te M. had zich verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad van de gemeente Landerd. Na de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat Te M. opvallend veel stemmen had gekregen op het stembureau gevestigd in zorgcentrum Compostella in Zeeland (gemeente Landerd). Op dit stembureau was Te M. als lid van het stembureau de hele dag aanwezig. Bij de andere stembureaus van de gemeente had Te M. nauwelijks stemmen gekregen.

Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag is een strafrechtelijk onderzoek gestart, dat onlangs is afgerond. Er zijn schaduwverkiezingen gehouden op 6 en 7 april 2006. Voorts zijn tientallen getuigen gehoord en is onderzoek gedaan naar het functioneren van de stemmachine. Bij de schaduwverkiezingen hebben meer dan 90% van de kiezers die op 7 maart 2006 hun stem hadden uitgebracht, nogmaals hun stem uitgebracht. Bij deze schaduwverkiezingen kreeg Te M. slechts een fractie van de stemmen die hij kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.

Uit het onderzoek blijkt dat Te M. de stemmachine gedurende de hele verkiezingsdag heeft bediend. De andere twee leden van het stembureau zaten met hun rug naar de stemmachine.

Op basis van diverse getuigenverklaringen van mensen die bij het bewuste stembureau hun stem hebben uitgebracht, bestaat het ernstige vermoeden dat een aanzienlijk aantal mensen binnen dit stemdistrict op 7 maart 2006 geen geldige stem heeft uitgebracht. Zij hebben bijvoorbeeld de rode knop niet ingedrukt om hun stem te bevestigen of hebben de naam van de kandidaat waarop zij dachten te stemmen niet in het display zien staan.

Daarnaast vertellen sommige getuigen dat het stemmen met de stemmachine in eerste instantie niet lukte en dat zij eerst moesten zeggen dat de stemmachine het niet deed of dat er niets gebeurde, voordat ze daadwerkelijk konden stemmen.Het bedrijf Nedap heeft de bewuste stemmachine onderzocht. Er werden geen onvolkomenheden aangetroffen.

Het NFI heeft onderzocht of de stemmachine is gemanipuleerd door het draaien aan het sleuteltje op het bedieningskastje van de stemcomputer. Uit het rapport van het NFI blijkt dat dit uitgesloten is.Er is nog geen zittingsdatum bekend.

bron:OM