De advocaat-generaal van het Ressortsparket Amsterdam vraagt aanhouding van de zaak tegen de Nomads. De aanleiding hiervoor is een politieonderzoek dat momenteel wordt verricht en van belang kan zijn voor de waarheidsvinding in deze strafzaak. Op dit moment kunnen geen details over het politieonderzoek worden verschaft.

Het Openbaar Ministerie realiseert zich dat het afwachten van de resultaten van dit onderzoek tot verder uitstel van de behandeling van de strafzaak zal leiden. Gelet op de ernst van de feiten en het belang van waarheidsvinding, meent het OM echter dat de resultaten van het onderzoek in de oordeelsvorming van het hof en het Openbaar Ministerie betrokken dienen te worden.

De advocaat-generaal zal op de zitting van maandag 16 oktober aanstaande het hof verzoeken de pleidooien niet te laten aanvangen, maar de behandeling van het onderzoek ter terechtzitting aan te houden.

bron:OM