Door het Landelijk Parket is aan de
Belgische justitie gevraagd om in Neerpelt beslag te leggen op twee
woningen, die vermoedelijk deel uitmaken van de erfenis van de op 2
november 2005 in Thailand geliquideerde drugshandelaar J.
Mieremet.

Bij een doorzoeking woensdag van de te
koop staande woningen is door de Nationale Recherche in
samenwerking met de Belgische politie beslag gelegd op
administratie, een handvuurwapen en munitie. Verder is in
België beslag gelegd op enkele miljoenen euro’s aan
banktegoeden.

Met de dood van Mieremet kwam een einde
aan een onderzoek door de Nationale Recherche naar zijn
betrokkenheid bij het afpersen van vermogende
onroerendgoedhandelaren, onder wie de vermoorde Willem Endstra, en
het witwassen van onder meer drugsgelden.

Nadien is het onderzoek voortgezet naar
het crimineel verkregen vermogen dat door Mieremet is nagelaten.
Dat vermogen stond al tijdens het leven van Mieremet grotendeels op
naam van zijn vriendin of op naam van aan haar verbonden bedrijven.
Vooralsnog wordt de erfenis geschat op 13,4 miljoen euro.

Mieremet heeft zelf in 2002 publiekelijk
aangegeven dat hij betrokken was bij drugshandel en later bij de
afpersing van handelaren in onroerend goed. Zijn vriendin werkte
vermoedelijk actief mee aan het witwassen van crimineel verkregen
gelden. Een financieel geschil tussen Mieremet en zijn vriendin
enerzijds en Endstra houdt tot op de dag van vandaag de erven van
de vermoorde zakenpartners bezig.

Eind 2003 gaf Endstra aan dat hij niet aan
zijn verplichtingen kon voldoen, omdat hij werd afgeperst door
Willem Holleeder. Ook zou hij geen financiering kunnen krijgen
vanwege negatieve publiciteit in de media. Bovendien verklaarde
Endstra dat hij en zijn familie met de dood werden bedreigd wanneer
er niet betaald zou worden.

De vriendin van wijlen Mieremet claimt een
restschuld van ruim 3,3 miljoen euro op de nabestaanden van
Endstra. Omdat hier vermoedelijk sprake is van crimineel verkregen
gelden is vorige maand door het Landelijk Parket op deze vordering
beslag gelegd bij de erven Endstra.

Naast het onderzoek naar witwassen wordt
met machtiging van de rechter-commissaris in Rotterdam ook een
strafrechtelijk financieel onderzoek ingesteld.

bron:OM