De Nationale ombudsman, Alex
Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de deugdelijkheid van de
ontslagprocedure van de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI).
Dit maakte hij vandaag bekend. Aanleiding voor het onderzoek zijn
klachten en signalen die hem hebben bereikt over gebrek aan
transparantie, belangenverstrengeling en schijn van partijdigheid
bij deze procedure. Voor werknemers kan de uitkomst van de
procedure leiden tot ontslag. De deugdelijkheid van de procedure
moet dan ook boven twijfel verheven zijn. Het onderzoek gaat over
de waarborgen van de huidige procedure, en de vraag welke
waarborgen zouden moeten gelden en hoe de procedure verbeterd kan
worden. De resultaten worden dit najaar verwacht.

Als werkgevers van plan zijn een werknemer
te ontslaan (bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen) is een
ontslagvergunning nodig. De CWI kan deze vergunning verstrekken.
Voorafgaand aan het verstrekken van de vergunning wordt door een
ontslagcommissie van de CWI advies gegeven. In deze commissie
zitten zowel werkgevers - als werknemersvertegenwoordigers. Voor
werknemers heeft de uitkomst van deze ontslagprocedure vergaande
gevolgen. Werkgevers kunnen met de ontslagvergunning van de CWI in
de hand een werknemer zonder ontslagvergoeding ontslaan. Werknemers
moeten er daarom van op aan kunnen dat de ontslagvergunningen pas
worden afgegeven na een eerlijke procedure die van voor dit soort
procedures gebruikelijke waarborgen is voorzien.

Onderzoek

De afgelopen jaren heeft de Nationale
ombudsman met regelmaat klachten behandeld van vooral werknemers
over de afgifte van ontslagvergunningen. Aspecten die hierbij aan
de orde zijn gekomen zijn onder meer belangenverstrengeling en
schijn van partijdigheid tijdens de ontslagprocedure van de CWI.
Bovendien houdt de CWI - gesteund door de Stichting van de Arbeid -
de namen van de leden die tekenen voor het ontslag van een
werknemer geheim. Dit wekt de indruk dat de procedure in
achterkamertjes plaatsvindt. Er is bij hem dan ook twijfel gerezen
over de eerlijkheid van de huidige procedure. Het onderzoek is erop
gericht te weten te komen welke waarborgen in de huidige procedure
gelden, welke waarborgen zouden moeten gelden en hoe de procedure
eventueel verbeterd kan worden om aan de vereiste waarborgen te
voldoen. De resultaten worden dit najaar verwacht.

bron:Nationale Ombudsman