De Nationale ombudsman, Alex
Brenninkmeijer, heeft in een brief aan de minister van
Financiën opnieuw zijn zorgen geuit over problemen bij de
toekenning van huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen.

Vanaf medio 2006 ontving de Nationale
ombudsman een toenemend aantal klachten over de uitvoering van de
toeslagenwet door de Belastingdienst. Dit leidde in december 2006
tot een rapport van de ombudsman, maar van verbetering is geen
sprake. Mensen klagen op dit moment voornamelijk over het feit dat
hun toeslagen zomaar worden stopgezet en dat ze bij de
Belastingdienst geen gehoor krijgen. "Dit is niet goed voor het
imago van de Belastingdienst en niet goed voor het herstel van
geschonden vertrouwen", aldus de Nationale ombudsman.

Bron: Nationale Ombudsman