Omroep MAX heeft sinds dinsdag 100.000
leden. In september 2005 toen MAX begon als publieke omroep had MAX
62.000 leden. Na die tijd zijn er 38.000 leden bijgekomen. Om de B
status te verkrijgen heeft MAX 150.000 leden nodig.

Jan Slagter, voorzitter van omroep Max,:
'Ik ben ontzetten blij en trots dat wij deze mijlpaal hebben
bereikt. In een tijd waar de ledenaantallen van omroepen dalen,
hebben wij zonder programmablad 38.000 nieuwe leden mogen
verwelkomen. Ik bestrijd dan ook de stelling dat mensen geen lid
meer willen worden van een omroep. Met weinig zendtijd hebben wij
toch mensen weten te overtuigen van het belang om lid te worden van
MAX. Belangrijk is dat we de band met onze leden blijven
versterken. Ik hoop dan ook dat er snel een nieuwe mediawet komt
die ons nog meer mogelijkheden geeft om nog meer voor onze leden te
betekenen.'

MAX viert haar 100.000 ste lid, samen met
de opening van Studio MAX op het Mediapark in Hilversum op vrijdag
5 januari 2007.

bron:Omroep Max