De ChristenUnie vindt het kabinetsakkoord over de publieke omroep een in zichzelf tegenstrijdig compromis, dat te weinig uitgaat van de eigen waarde van de omroepverenigingen. Woordvoerder mediabeleid Arie Slob: "Dit akkoord is van alles een beetje, omdat iedereen een beetje z'n zin heeft gekregen. Aan de ene kant worden de omroepverenigingen benadeeld door een verlaging van het vaste budget, het toelaten van nieuwe aanbieders, de verlaging van de ledentallen en de beslissingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Aan de andere kant benadrukt Van der Laan de waarde van de maatschappelijke verankering van de omroepverenigingen, geeft ze omroepverenigingen meer commerciële ruimte en koppelt ze ledentallen aan zendtijd. Wat wil Van der Laan nu eigenlijk van die omroepverenigingen?"

De ChristenUnie wil dat de omroepverenigingen een centrale en onderscheiden positie innemen in het omroepbestel. Het wordt voor de omroepverenigingen een uitdaging om zowel profilerende programmas te maken als zoveel mogelijk mensen te bereiken. Alleen op die manier kunnen omroepverenigingen de samenleving dienstbaar zijn. Voor de overheid is het van belang de omroepverenigingen daartoe in staat te stellen. De openstelling van het bestel helpt daar niet bij en betekent eigenlijk dat Van der Laan op voorhand er vanuit gaat dat haar maatregelen ter versterking van de omroepverenigingen en de Publieke Omroep als geheel onvoldoende zullen zijn. Voor de ChristenUnie is deze conclusie voorbarig.

bron:CU

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular