Rotterdam, 4 januari 2005 - De bestuursrechter van de rechtbank
Rotterdam heeft op 3 januari uitspraak gedaan in een procedure van de
Free Record Shop (FRS) tegen de Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft
volgens de rechtbank terecht het verzoek van FRS tot omwisseling van
guldens, die zij heeft verkregen met de actie ´Guldenwissel', afgewezen.

Volgens de rechter heeft DNB een juiste uitleg gehanteerd van de
regelingen ten aanzien van de omwisseling van guldens na de invoering
van de euro. Daarin staat dat de omwisseling zal plaatsvinden nadat bij
onderzoek is gebleken dat aan de aanvraag tot inwisseling
´redelijkerwijs' gevolg behoort te worden gegeven.

De rechtbank overweegt onder meer dat  FRS, door als een soort
doorgeefluik te fungeren, het DNB onmogelijk heeft gemaakt om te
onderzoeken of ten aanzien van de particulieren die hebben meegedaan
aan de actie van de Free Record Shop voldaan is aan het criterium 
´redelijkerwijs'.

Ten tweede werkt de Free Record Shop, door na de periode waarin zowel
met guldens als met euro's betaald kon worden, onverkort guldens als
betaalmiddel te blijven accepteren, het zo snel mogelijk uit de
geldomloop raken van guldens tegen, zodat ook daarom moet worden
aangenomen dat niet is voldaan aan het criterium ´redelijkerwijs' .

De regels met betrekking tot de omwisseling acht de rechtbank niet in
strijd met hogere regelgeving. Er zijn ook geen bijzondere
omstandigheden die een afwijking van de wettelijke regels
rechtvaardigen. Dat in sommige andere landen mogelijk een ruimer beleid
wordt gehanteerd, doet niet terzake.

Tenslotte kan ook het beroep op het vertrouwensbeginsel FRS niet baten.
DNB heeft in haar berichtgeving nimmer enige onduidelijkheid erover
laten bestaan dat FRS de gelden verkregen uit de actie ´Guldenwissel'
na 31 december 2002 niet bij DNB zou kunnen inwisselen.

Bron: Gerechtelijke organisatie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular