Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) was in 2005 de omzet van de beveiligings- en opsporingsbranche 7 procent hoger dan in 2004.

Groei sinds vierde kwartaal 2004
De omzet in deze bedrijfstak vertoont al sinds het laatste kwartaal van 2004 een sterke groei. Zo kwam de omzet in het eerste kwartaal van 2005 5 procent hoger uit dan in dezelfde periode van 2004. Deze groei zette zich in de rest van 2005 voort.
Bedrijfsbeveiliging belangrijkste activiteit
Beveiligingsbedrijven zijn actief op verschillende terreinen, zoals bedrijfsbeveiliging, persoonsbeveiliging en orde-beveiliging bij openbare evenementen. Bijna driekwart van de omzet wordt gerealiseerd in de bedrijfsbeveiliging.
Deze beveiligingsactiviteiten bestaan ondermeer uit toegangscontrole, winkelbeveiliging en surveillance.
Forse toename aantal bedrijven
Het aantal bedrijven in de beveiligings- en opsporingsbranche groeide de afgelopen jaren explosief: Tussen 2000 en 2005 is het aantal bedrijven met meer dan 70 procent toegenomen tot zo’n 1 250. De helft van deze bedrijven had geen personeel in dienst en ongeveer een derde bestond uit bedrijven met minder dan 5 werknemers. De populatiegroei tussen 2000 en 2005 vond vooral bij deze twee groepen kleine bedrijven plaats.
Grote bedrijven bepalen de omzet
In 2005 hadden 45 bedrijven in de beveiligings- en opsporingsbranche 50 of meer werknemers in dienst. Dit aantal bleef tussen 2000 en 2005 nagenoeg gelijk. Ondanks hun relatief kleine aantal namen de grotere bedrijven in 2005 ongeveer 80 procent van de totale omzet van zo'n 1,5 miljard in de beveiligings- en opsporingsbranche voor hun rekening.
bron: CBS