De omzet in de bouw is in het derde
kwartaal van 2006 met 5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde
periode een jaar eerder. Dit is het zesde kwartaal op rij met een
omzetgroei. De omzet in de bouw is in de eerste negen maanden van
2006 gestegen met bijna 7 procent. Dat blijkt uit metingen van het
CBS.

Forse groei grond- water en wegenbouw

De stijging in het derde kwartaal van 2006
komt vooral door de forse omzetgroei van 12 procent in de grond-,
water- en wegenbouw. Deze branche heeft een aandeel van ongeveer 20
procent in de totale omzet van de bouwnijverheid.

Omzetstijging burgerlijke en
utiliteitsbouw

In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de
omzet in het derde kwartaal met bijna 4 procent gestegen. De
overige bouwbedrijven zagen hun omzet met ruim 3 procent
stijgen.

In de eerste 9 maanden van dit jaar is de
omzet in de burgerlijke en utiliteitsbouw met 7 procent gestegen in
vergelijking met diezelfde periode vorig jaar.

Bouwbedrijven merendeels eenmanszaken

Op 10 procent van de bouwbedrijven in
Nederland werken 10 personen of meer. Deze bedrijven zijn goed voor
ongeveer 80 procent van de totale bouwomzet. Ruim 90 procent van de
bouwbedrijven behoort tot het kleinbedrijf (tot 10 werkzame
personen). Bijna 60 procent van alle bouwbedrijven in Nederland is
echter een eenmanszaak.

bron:CBS