De detailhandel heeft in mei van dit jaar
1,9 procent meer omgezet dan in mei 2006. Dat is vooral toe te
schrijven aan hogere prijzen. Het omzetvolume was ongeveer even
groot als een jaar eerder. De omzetgroei in mei is duidelijk lager
dan in de eerste maanden van dit jaar. Voor een belangrijk deel
hangt dit samen met de hoge omzet in mei van vorig jaar. Dit blijkt
uit voorlopige cijfers van het CBS.

Omzet non-foodwinkels iets hoger

In mei 2007 boekte de non-foodsector 0,5
procent meer omzet dan een jaar eerder. De artikelen van de
non-foodwinkels waren 2,0 procent duurder. Het omzetvolume was 1,5
procent kleiner dan een jaar eerder. De groei in mei 2007 was lager
dan in eerdere maanden. Dit hangt samen met de hoge omzet die de
winkels vorig jaar in mei realiseerden.

De winkels in consumentenelektronica
boekten in mei 2007 de hoogste omzetgroei van de non-foodbranches.
De omzet in deze winkels nam toe met 6,5 procent ten opzichte van
een jaar eerder. In april leden de detaillisten in
consumentenelektronica nog een omzetverlies.

Als enige in de non-food noteerden de
kledingwinkels een omzetafname. In maart en april van dit jaar
behaalden deze winkels nog de hoogste groeicijfers van de
non-foodsector. Door het warme en zonnige weer in maart en april
lijken de voorjaarsverkopen naar voren geschoven te zijn.

Aanzienlijk hogere omzet foodwinkels

De winkels in voedings- en genotmiddelen
realiseerden in mei 2007 ruim 4 procent meer omzet dan een jaar
eerder. De prijzen stegen ruim 1 procent, het volume nam bijna 3
procent toe. Vooral de supermarkten boekten meer omzet dan een jaar
eerder.

bron:CBS