In augustus 2006 realiseerde de
detailhandel 9,7 procent meer omzet dan in augustus 2005. Vooral de
winkels in de non-foodsector boekten een grote omzetstijging. De
prijzen in de detailhandel waren 1,7 procent hoger dan een jaar
geleden. Het volume nam met bijna 8 procent toe. De
omzetontwikkeling in de detailhandel is positief beïnvloed
doordat augustus 2006 een gunstiger samenstelling van koopdagen had
dan augustus 2005. Ook na correctie hiervoor is sprake van een
forse omzettoename, van bijna 8 procent. Dit blijkt uit voorlopige
cijfers van het CBS.

Forse stijging omzet non-food

De winkels in de non-foodsector behaalden
in augustus 2006 flink meer omzet dan in augustus vorig jaar. De
omzet lag ruim 11 procent hoger. De prijzen namen met 1,7 procent
toe, het volume was 9,4 procent groter. Het koele en natte weer van
augustus had een positief effect op de omzetontwikkeling van de
non-foodsector.

Vooral de winkels in bovenkleding deden
goede zaken. Hun omzet nam in augustus met ruim 20 procent toe. Ook
de winkels in woninginrichtingartikelen lieten in augustus een
grote omzetstijging zien. Als enige branche in de detailhandel
boekten de winkels in huishoudelijke artikelen een omzetdaling.

Ook grote omzettoename foodsector

Ook de winkels in de foodsector hebben in
augustus 2006 fors meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet nam
met bijna 7 procent toe. Vooral de supermarkten deden het goed. De
prijzen in de foodsector waren 1,6 procent hoger dan een jaar
eerder, het omzetvolume groeide met 5 procent.

bron:CBS