In november 2004 heeft de detailhandel 2,8 procent minder omgezet dan
in november een jaar eerder. Winkelen is in deze periode 1,4 procent
goedkoper geworden. Het omzetvolume nam met 1,4 procent af. Dit blijkt
uit cijfers van het CBS. Het omzetverlies deed zich zowel bij de food-
als bij de non-foodsector voor.

Foodsector verliest ruim 2 procent omzet

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in november vorig jaar
2,3 procent minder omzet gerealiseerd dan in november 2003. De prijzen
waren in november 2,2 procent lager dan een jaar eerder. Het
omzetvolume bleef nagenoeg gelijk.
Ruim 80 procent van de omzet in de foodsector komt voor rekening van de
supermarkten. De supermarkten hebben in november 1,9 procent minder
omgezet dan in november 2003. De speciaalzaken in voedings- en
genotmiddelen, zoals groentewinkels, slagerijen en slijterijen,
verloren in deze periode 4,3 procent omzet.

Omzet non-foodsector in de min
In november 2004 kende de non-foodsector een omzetverlies van 3,3
procent in vergelijking met november 2003. Ook in bijna alle voorgaande
maanden van 2004 was de omzet in deze sector lager dan een jaar eerder.
Vrijwel alle onderscheiden branches hadden in november 2004
omzetverlies. De grootste omzetdaling kwam voor rekening van de winkels
in consumentenelektronica. Ook de drogisterijen en de
doe-het-zelfwinkels zagen de omzet duidelijk afnemen. Daarentegen nam
de omzet van de textielsupermarkten met 9 procent toe.

Omzet in januari-november 2004 lager
In januari-november 2004 was de omzet van de detailhandel 2,4 procent
lager dan in dezelfde periode van 2003. De non-foodwinkels zagen de
omzet met ruim 3 procent teruglopen. De foodsector had een omzetverlies
van 1,3 procent. In 2003 realiseerde de foodsector nog een omzetgroei
van 1,5 procent.

Technische toelichting
De gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers van voorafgaande
perioden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens.
In de tabel zijn de bijgestelde cijfers cursief aangegeven.
De totale detailhandelsomzet omvat zowel de door winkels (food en
non-food) behaalde omzet als de omzet van de postorderbedrijven en de
ambulante handel.
Voor het berekenen van de prijsontwikkeling is gebruik gemaakt van
consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Consumentenprijsindexcijfers
zijn echter niet per winkelbranche beschikbaar. Het prijsverloop is
daarom geraamd op basis van de prijsontwikkeling van het in de branche
gangbare artikelassortiment. De prijsontwikkeling van een branche wordt
mede bepaald door artikelen uit dit assortiment die ook in andere
branches worden verkocht. Het prijsverloop van branchevreemde artikelen
is buiten beschouwing gelaten.
Bij de beoordeling van de maandelijkse omzetverandering moet rekening
worden gehouden met het verschil in koopdagen. Zo heeft november 2004
een maandag en een dinsdag meer dan november 2003, maar een zaterdag en
een zondag minder. De cijfers zijn hiervoor niet gecorrigeerd. Tenzij
anders vermeld, wordt de ontwikkeling gegeven ten opzichte van dezelfde
periode een jaar eerder.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular