In februari 2006 heeft de Nederlandse industrie 9 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat is voor een groot deel het gevolg van hogere afzetprijzen. De industriële productie is voor de derde keer op rij licht toegenomen. In januari-februari 2006 was de productie 0,4 procent groter dan in november-december 2005. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 

Meer omzet door hogere afzetprijzen
De omzetstijging in de industrie komt vooral door hogere afzetprijzen. Die stegen gemiddeld met 6 procent. In het binnenland zette de industrie in februari 10 procent meer om dan in februari vorig jaar. De industriële export was 8 procent hoger.
De aardolie-, chemische en rubberindustrie realiseerde de grootste omzetstijging. Daar was de omzet 17 procent hoger dan in februari vorig jaar. De afzetprijzen stegen ook ongeveer met 17 procent. De op één na grootste omzettoename is gerealiseerd door de voedings- en genotmiddelenindustrie. In deze branche droegen hogere afzetprijzen maar in beperkte mate bij aan de 7 procent hogere omzet.  
Industriële productie stijgt opnieuw licht
In de periode januari–februari 2006 is de industriële productie, na correctie voor seizoeninvloeden, met 0,4 procent gestegen ten opzichte van de periode november–december 2005. Het is de derde lichte stijging op rij. De voedings- en genotmiddelenindustrie leverde een belangrijke bijdrage aan deze stijging. In deze branche groeide de productie met ongeveer 1 procent. De voedings- en genotmiddelenindustrie is goed voor ruim 18 procent van de totale industriële toegevoegde waarde.
De productie van investeringsgoederen lag in januari–februari 2006 iets hoger dan die in de voorafgaande periode. Daarentegen daalde de productie van zowel grondstoffen en halffabrikaten als die van consumptiegoederen. Vergeleken met een jaar eerder werd in februari 2006, gecorrigeerd voor verschillen in het werkdagpatroon, ook meer geproduceerd.
bron:CBS