De omzet en het resultaat van de Sperwer Groep, een levensmiddelen-organisatie werkend met uitsluitend zelfstandige ondernemers met de winkelformules PLUS en SPAR, hebben zich in 2004 ondanks de prijzen-oorlog goed ontwikkeld.De groepsomzet steeg met 2,7% van euro 1.188 miljoen over 2003 naar euro 1.220 miljoen over 2004. De nettowinst liet in 2004 een stijging zien van euro 10,069 miljoen in 2003 naar euro 10,225 miljoen in 2004, een procentuele stijging van 1,5%. Daarnaast is de solvabiliteit van de Sperwer Groep in 2004 met 3,8% gestegen tot 36,9%.

Over 2004 wordt aan de leden van de coà¶peratie een bonus uitgekeerd van euro 15.1 miljoen, hetgeen een pay out betekent van 46.2% van het resultaat voor bonus en belasting.  
Daarnaast is in 2004 aan de SPAR en PLUS ondernemers ter compensatie van het margeverlies door de prijzenoorlog extra ondersteuning ver-leend van ca. euro 12 miljoen  
De autonome omzetgroei van PLUS in 2004 bedroeg 1,8% en is daarmee uitgekomen boven de marktgroei van 0,3%. De Spar daarentegen kende een negatieve autonome groei van 3,7%. Het marktaandeel van PLUS is gestegen van 4,6% in 2003 naar 4,8% in 2004. Mede door de instroom van 43 voormalige Garantmarktwinkels is het marktaandeel van Spar gegroeid van 1,3% in 2003 naar 1,5% in 2004.  

De aanhoudende prijsoorlog en de daling van het reëel besteedbaar inkomen van de Nederlandse consument resulteren in blijvende druk op omzet- en margeontwikkeling in onze branche in 2005. Desondanks gaat de directie er van uit dat de Sperwer Groep ook in 2005 zijn positie verder kan uitbouwen en versterken en daarmee de positie van de zelfstandige PLUS en Spar ondernemers in de Nederlandse markt zal verstevigen. Voor 2005 verwachten wij naast een relatief gematigde autonome omzetgroei, een groei van de omzet door uitbreiding van het aantal PLUS en SPAR winkels.  

bron:Sperwer Nationaal