Blokker Holding, waartoe onder andere behoren de winkelketens Blokker, Bart Smit, Leen Bakker, Xenos, Casa, Intertoys, Marskramer, Hoyng en Tuincentrum Overvecht, heeft in het boekjaar 2004/05 eindigend op 29 januari 2005,  een  netto omzetstijging van 4% gerealiseerd tot Euro 2.354 mln. De netto winst nam met 15% toe tot ruim Euro 121 mln.  Het boekjaar kende 53 weken vergeleken met  52 weken in het voorgaande jaar, hetgeen de omzet met circa 1 ½ % positief heeft beïnvloed. 

De omzet werd gerealiseerd met 15 winkelformules in 13 landen. Het aantal winkels van het concern steeg internationaal met 104 tot 2607 (inclusief 677 franchisevestigingen). In Nederland bevinden zich 1573 winkels. Het aantal medewerkers van het concern nam in het afgelopen boekjaar toe tot 23.155 waarvan in Nederland 16.682. 
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 10% tot Euro 192 mln en de cashflow ook met 10% tot eveneens Euro 192 mln. Van de cashflow werd ruim 50% geïnvesteerd, voornamelijk in expansie en renovatie van de winkelformules. De solvabiliteit nam toe tot 47,5%. 
 
De non-food detailhandel in Nederland kende in 2004 geen gemakkelijk jaar. De totale consumentenbestedingen namen met ruim 2% af en de concurrentie en branchevervaging namen sterk toe. De omzet en resultaten groeiden in het buitenland dan ook sterker dan in het binnenland. De gezamenlijke Nederlandse winkelketens konden hun omzet met 3% vergroten. De buitenlandse winkelactiviteiten groeiden evenwel met 9%. Ook de resultaten stegen in het buitenland sterker dan in Nederland. Inmiddels komt 35% van de concernwinst uit het buitenland.  
Een zeer goede resultaatverbetering in Nederland toonden de Blokkerketen met 567 winkels en Leen Bakker met 95 vestigingen, terwijl ook Xenos een winststijging realiseerde. De speelgoedketens Bart Smit en Intertoys bleven echter met hun resultaten sterk achter bij die van het voorgaande jaar. 
In het buitenland waren het de 497 Casa winkels (o.m. in België, Frankrijk, Spanje en Portugal) en de 200 Blokkerwinkels (in België), die een uitstekende resultaatverbetering lieten zien. 
 
Het concernresultaat werd positief beïnvloed door de effecten van de 53e week en door een toename van de bruto marge. Hierbij speelde de lagere dollar, die belangrijk is voor onze importen, een grote rol. 

Tot en met april 2005 laten de meeste winkelketens van ons concern een tegenvallende omzetontwikkeling zien. In de vergelijkbare winkels blijft de omzet achter bij die van het vorig jaar. De consument, die geen reële inkomensgroei kent en geconfronteerd wordt met diverse lastenverzwaringen, maakt pas op de plaats.  
                                                                                         Dit dwingt ons tot een stringente kostenbeheersing, maar weerhoudt ons er niet van te blijven investeren in uitbreiding en renovatie van ons winkelbestand in binnen- en buitenland. Creatieve assortimentsimpulsen en scherpe prijsstellingen zullen moeten zorgdragen voor een herstel van de consumentenbestedingen in onze winkels. Gezien de onzekere marktomstandigheden en de voor de detailhandel belangrijke tweede jaarhelft doen wij over de ontwikkeling van het resultaat van het thans lopende boekjaar in dit stadium geen uitspraak. 
 
bron:Blokker