In het eerste kwartaal van dit jaar boekte de horeca 1,1 procent meer omzet dan in hetzelfde kwartaal van 2004. Het is de tweede achtereenvolgende keer dat de kwartaalomzet in de horeca iets hoger is uitgekomen. De toename komt voor rekening van restaurants, cafà©s en hotels. Cafetaria's leden een licht omzetverlies in deze periode.De producten in de horeca waren gemiddeld 1,5 procent duurder in het eerste kwartaal van 2005 dan een jaar eerder. Rekening houdend met de prijsstijging, was het omzetvolume 0,4 procent kleiner. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Restaurants en cafà©s presteerden het best
Restaurants en cafà©s realiseerden in het eerste kwartaal van 2005 beide 1,6 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dankzij maart, waarin dit jaar Pasen viel, is deze kwartaalgroei bovengemiddeld. In deze maand was de omzetgroei van beide branches het sterkst en kwam op 5 procent. De prijzen in restaurants en cafà©s stegen in het eerste kwartaal respectievelijk met 2,0 procent en 1,8 procent. Omdat de prijsstijging iets boven de omzetgroei lag, is er in beide branches sprake van een lichte volumedaling van de omzet. De laatste twee kwartalen is de daling echter beduidend kleiner dan in de tien daaraan voorafgaande kwartalen.

Lagere omzet cafetaria's
In tegenstelling tot de overige branches van de horeca, leden de cafetaria's in het eerste kwartaal van dit jaar een omzetverlies, en wel van 0,3 procent. Ook in het laatste kwartaal van 2004 boekten zij als enige branche minder omzet dan in de vergelijkbare periode van een jaar eerder. De prijzen in de cafetaria's stegen in de eerste drie maanden van 2005 gemiddeld met 2,2 procent. Gecorrigeerd voor deze prijsontwikkeling was er sprake van een volumedaling van 2,4 procent.

bron:CBS