Vooraanstaande leden uit de beleggingsindustrie willen dat de rol van
onafhankelijke research huizen wordt versterkt. Dit blijkt uit een
onderzoek van de Independent Research Think Tank. De leden van de Think
Tank hebben aan de EU commissaris voor de interne markt Charlie
McCreevy gevraagd, om een vervolg te organiseren op het Forum rapport
om dit issue aan te pakken. De voorzitter van het project, George
Mà¶ller van Robeco: Wij zijn van mening dat onafhankelijke research een
veel belangrijker rol moet gaan spelen. Onafhankelijke research moet
een vast element vormen in het proces van eerlijke en onafhankelijke
oordeelsvorming over bedrijven waarin kan worden belegd. Onafhankelijk
onderzoek is een belangrijk element van het handhaven van de
integriteit van de markten. 

 
Het onderzoek is gebaseerd op een anonieme enquàªte onder 31 beleggers
die gezamenlijk EUR 1,9 biljoen beheren en werd in november 2004
uitgevoerd. Onder de geïnterviewden waren mensen werkzaam bij
pensioenfondsen, hedgefondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders.
 
 
De uitkomst van de enquàªte laat zien:  
84% van de ondervraagden vindt dat goed uitgevoerd onafhankelijke
research waardevol kan zijn in situaties zoals bij beursintroducties
 
ondervraagden beschouwen de inbreng van onafhankelijke analisten bij
beursintroducties 17 keer waardevoller dan analisten die bij de
introductie betrokken zijn. Echter men erkent dat onafhankelijke
onderzoekers vaak te weinig toegang tot informatie hebben om echt
toegevoegde waarde te kunnen leveren   
maar 29% van de ondervraagden gelooft dat openbaar maken van belangen verstrengeling bij analisten adequaat is  
slechts 45% gelooft dat openbaar maken van belangenverstrengeling bij
investment banken voldoende is om vooringenomenheid bij beleggers weg
te nemen  
het rapport laat zien dat het tot nu toe erg moeilijk is om een
onafhankelijk research instituut economisch bestaansrecht te geven. In
de eerst plaats wenden institutionele beleggers weinig tot geen
middelen uit hun commissiebudgetten aan voor onafhankelijke research en
de nadruk om transactie kosten laag te houden  zorgt dat het grote
volume naar de grotere investment huizen en  naar nieuwe
oplossingen gaat. Ten tweede bieden grote investment huizen research
vaak beneden de kostprijs of zelfs gratis aan.  
De conclusie van de commissie is om de Commissie in Brussel te vragen
om het Forum groep rapport een vervolg te geven, met de vraag welke
initiatieven en maatregelen kunnen ervoor zorgen dat  er een
sterke onafhankelijke research sector komt in Europa. George Mà¶ller
voegt hier aan toe: In the VS is een groot initiatief gestart, wij
mogen daar in Europa niet te ver bij achterblijven.

Bron: ROBECO NEDERLAND BV