Staatssecretaris Wijn van Financiën maakt de weg vrij voor een onbelaste vervoerkaart bij wegwerkzaamheden. Werknemers mogen zonder fiscale gevolgen tijdelijk een grotendeels door de overheid gefinancierde vervoerkaart ontvangen terwijl ze daarnaast al een onbelaste reiskostenvergoeding van hun werkgever ontvangen voor hun reguliere woon-werkverkeer. Om te voorkomen dat werkgevers worden opgezadeld met aanzienlijke administratieve lasten om de samenloop van reiskostenvergoedingen en vervoerbewijzen te administreren komt staatssecretaris Wijn van Financiën met een besluit waarin hij de weg vrijmaakt voor een onbelaste doorbetaling van deze reiskostenvergoedingen. 

  
Aanleiding is de 'ZuidOost-pas' die een speciaal opgerichte stichting Amsterdam Zuidoost Bereikbaar met steun van daar gevestigde bedrijven en de overheid gaat verstrekken aan ongeveer 55.000 forensen. Deze pas geeft toegang tot het gebruik van (openbaar) vervoer gedurende grootschalige werkzaamheden aan de Gaasperdammerweg in Amsterdam Zuidoost in de periode 27 mei t/m  
3 september 2005.  
 
In een later stadium wordt in een wetsvoorstel vastgelegd onder welke voorwaarden in toekomstige situaties een zelfde behandeling mogelijk is. Belangrijke criteria zullen daarbij zijn dat de financiering van de openbaarvervoerverklaring grotendeels door de overheid plaatsvindt en dat slechts korte tijd sprake is van samenloop van reiskostenvergoedingen en vervoerbewijzen. In die situatie staat een aanpassing van de reiskostenvergoedingen niet in verhouding tot het voorkomen van grootschalig fileleed, economische schade en overlast voor omwonenden. 

bron:MINFIN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular