Werkgevers die jonge arbeidsgehandicapten met een Wajonguitkering in
dienst nemen, krijgen bij ziekte van de jongere altijd een
tegemoetkoming in de kosten van de verplichte loondoorbetaling bij
ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid van de jonggehandicapte hoeft een
werkgever geen hogere premie te betalen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid besloten dat deze zogeheten no-riskpolis voor
Wajonggerechtigden onbeperkt geldig blijft. Met deze wijziging wil het
kabinet de mogelijkheden verbeteren voor deze groep jongeren om een
baan te vinden.   
 
Het besluit is gebaseerd op een advies van de Commissie Werkend
Perspectief. Het kabinet heeft op jaarbasis 7 miljoen euro beschikbaar
voor de uitvoering.  
 
De huidige no-riskpolis voor arbeidsgehandicapten, de zogeheten
no-riskpolis Ziektewet en no-riskpolis WAO, duurt maximaal vijf jaar.
Soms kon de duur van deze polis worden verlengd wanneer er een grote
kans bestond dat de gezondheidssituatie van de arbeidsgehandicapte zou
verslechteren.  
                 
De wijziging moet per 1 mei 2005 in werking treden.   
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor
advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het
besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ministerraad