FNV Bondgenoten koppelt aan de start van de onderhandelingen een campagne voor een betere betaling van schoonmaakpersoneel. De werkgevers in de schoonmaak zijn niet bereid te investeren in hun eigen werknemers. 'Het zijn alleen maar verslechteringen, waar de werkgevers met ons over willen praten, het komt niet in buurt van wat wij voor schoonmakers willen regelen': zegt Eddy Stam, bestuurder van FNV Bondgenoten. Vandaag zijn de onderhandelingen in de schoonmaak voor een nieuwe CAO begonnen.

FNV Bondgenoten start samen met IG Bau uit Duitsland een internationale campagne om het bruto-uurloon van schoonmakers te verhogen. Schoonmakers behoren tot de slechtst betaalde werknemers van Nederland. De campagne moet er voor zorgen dat over vijf jaar schoonmakers minimaal 10 euro bruto per uur ontvangen. Nu zit tachtig procent van de schoonmakers nog ruim onder die 10 euro. Naast een loonsverhoging van 1,25 procent wil FNV Bondgenoten daarom dat het loongebouw drastisch wordt aangepast. Vooralsnog hebben de werkgevers aangegeven geen geld te hebben voor welke vorm van loonsverhoging dan ook. Meer informatie over de 10 eurocampagne is te vinden op www.10euro.bis .   
 

Een goede aanpak bij ziekte is een tweede belangrijk onderwerp voor FNV Bondgenoten. FNV Bondgenoten wil af van de wachtdagen en afspraken maken over een redelijke inkomensgarantie bij ziekte. De schoonmaakwerkgevers willen hier niets van weten. Nu is het zo dat werknemers twee wachtdagen hebben per ziekmelding, met een maximum van vier per jaar. Werkgevers willen nu dat jongeren en ouderen die op basis van hun leeftijd extra vrije dagen hebben, deze gebruiken als zij ziek zijn. Volgens FNV Bondgenoten zijn wachtdagen niet de oplossing voor het hoge ziekteverzuim in de sector. FNV Bondgenoten wil wel praten over effectieve maatregelen om het ziekteverzuim tegen te gaan. Daarnaast willen de werkgevers in het eerste en het tweede ziektewetjaar slechts 85 procent salaris betalen aan zieke werknemers. FNV Bondgenoten vraagt twee keer 100 procent. 
 
Volgende week wordt er opnieuw onderhandeld. 'Als de werkgevers op deze wijze doorgaan is het niet mogelijk een fatsoenlijke CAO af te sluiten voor de 200.000 werknemers in de schoonmaakbranche': aldus Stam.   
     
bron: FNV bondgenoten.