CNV Stads- en streekvervoer bereikte
maandagnacht alsnog een onderhandelingsresultaat in het conflict
over de nieuwe cao voor het streekvervoer. Hoofdonderhandelaar Wyb
Kusters van CNV Stads- en streekvervoer legt het
onderhandelingsresultaat dinsdagochtend voor aan de leden.

Zij mogen bepalen of het resultaat
voldoende is en daarmee de acties ten einde. De onderhandelaars
stellen dat de actiebereidheid van de leden veel heeft betekend
voor het onderhandelingsproces. Werkgevers konden niet langer
ontkennen dat het menens was met de cao.

Omdat de vakbondsleden eerst
dinsdagochtend met het bereikte resultaat kunnen worden
geconfronteerd zal de ochtendspits her en der in het land nog
volgens het actiemodel (overwegend geen kaartcontrole) worden
ingevuld. Direct daarna worden de leden geraadpleegd op de diverse
standplaatsen.

Het uiteindelijke resultaat van
maandagavond en –nacht komt neer op de volgende
onderdelen:

- een loonsverhoging van 3 procent per 1
januari 2007

- verhoging van de toeslagen met 3
procent

- werkgevers betalen de WGA-premie en
bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- er wordt gewerkt aan ineen vlechting van
de cao’s multi-modaal en Openbaar Vervoer; moet 1 januari
2008 zijn geregeld

- werkgevers en bonden gaan onderzoeken
wat de effecten van uitzend- en inhuurkrachten zijn op de
pensioenpremiedruk (minder premiebetalende medewerkers met een
toenemende vergrijzing)

Kusters is verheugd dat er nu een
oplossing is gevonden in het conflict met Connexxion, Veolia en
Arriva. Vervoersbedrijf Veolia (Limburg en omstreken) stemde in het
voorbije weekeinde al in met de cao-voorstellen van de vakbond.
Kusters komt tot een waardeoordeel over het bereikte resultaat:
“Dit biedt de mensen in de bedrijfstak zicht op een redelijke
beloning in een duurder wordende tijd, maar ook perspectief qua
werkgelegenheid. En dat is waardevol. Daarmee durf ik gerust naar
de leden toe.”

bron:CNV