Ondernemen in Europa.

Lekkerkerker Bert van Holten heeft een website ontwikkelt site voor zoekers en aanbieders van bedrijven.

Lekkerkerk . Je bedrijf of praktijk in de Randstad van de hand doen en de activiteiten voortzetten op, het Franse platteland; dat klinkt aantrekkelijk. Nieuwe omgeving, de ruimte , met open armen ontvangen worden. Bert van Holten denkt de weg naar zo´n toekomst te kunnen aanbieden.
Met zijn eenmansbedrijf EuropeanCompanyMarket, www.e-cm.eu wil de Lekkerkerker als contactmedium fungeren voor ondernemers, praktijkhouders en agrariërs die hun activiteiten willen voortzetten in een andere stad, provincie of(Europees) land. ´ Ik kwam op het idee door een krantenartikel waarin melding werd gemaakt van een flinke leegloop en vergrijzing van het platteland in delen van Frankrijk´. In veel dorpen staan winkels, artsenpraktijken en bedrijven te koop of leeg. Er is een groot gebrek aan mensen die de zaken willen voortzetten. Een situatie die niet alleen in Frankrijk voorkomt, maar ook in delen van Italië, Zweden en Noorwegen. Ook in Nederland is de opvolgingskwestie een item dat ondernemers dicht voor hun afscheid veel zorgen oplevert.

Vanuit diverse Europese landen bestaat belangstelling om elders in Europa te gaan ondernemen. Polen en het oostelijk gedeelte van Duitsland bijvoorbeeld bieden voor boeren enorme mogelijkheden. Op het Franse platteland mag je rekenen op een ontvangst met alle à©gards. De overnameprijzen liggen op een voor onze begrippen zeer attractief niveau.

Om die redenen ben ik medio november van 2008 de zestalige website www.e-cm.eu begonnen.
Door diverse Kamers van Koophandels in het buitenland werd zijn initiatief positief ontvangen. Vooralsnog is het hem niet gelukt om een grote toeloop van zoekers en aanbieders naar zijn site te halen. ´Aan de ene kant verbaast me dat, aan de andere kant niet´, zegt hij. ´Punt is dat het me tot nog toe niet goed gelukt is om deweb site en de filosofie erachter te communiceren naar mijn doelgroepen. Het balletje moet eerst beginnen te rollen. In dat geval kan het heel snel gaan.

Kortom: voor wie wat anders wil gaat een wereld open.

EuropeanCompanyMarket, www.E-cm.eu.
Postbus 2608, 2940 AC Lekkerkerk, Nederland.
[email protected]